Nieuwsbrief : December NHV de Voorn.

 

 

Op 14 december heeft de Algemene Leden Vergadering plaats gevonden bij Brasserie Lindenholt.

Ca 40 leden hebben de moeite genomen om tijdens het WK voetbal de vergadering bij te wonen om o.a. te stemmen voor een nieuw bestuur, meedenken hoe verder met de nachtvispas, een oordeel geven op een voorgestelde begroting en wat te doen met het 100-jarig bestaan.

Op zich was het een bijzondere positieve vergadering, waarbij zorgen werden geuit en kritische vragen werden gesteld.

Het financieel verslag en kascontrole is uitgelegd en akkoord bevonden door de ALV

Nadat het nieuw te kiezen bestuur zichzelf heeft voorgesteld is er overgegaan naar een stemronde, de uitkomst hiervan is dat de te kiezen leden unaniem gekozen zijn.

 

Frans Janssen                    Voorzitter

Carola de Ries                    Penningmeester

Wim Doeleman                 Secretaris

Robbert Huilmand           Leden administratie

Theo Kroon                        Werk commissie

Mario Roelofs                    Vis/water beheer

Youri Schouten                 IT web en facebook

Arie Voorsma                    Hoofd Controle

Danny Willems                  Hoofd Controle

Kees van Duinen              Algemeen

Ferdie de Ries                   Algemeen

 

De voorgestelde ideeën over de veranderingen t.a.v. de nachtvispas  ( tentvergunning ) is met de ALV besproken en goedgekeurd. Dit betekent weer terug naar de tentsticker en verlaging naar 5€.

Stel de aanvraag voor de tentsticker nog even uit er moet nog het e.a. worden gewijzigd op het aanvraagformulier op de website, deze wijziging zal zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

 

Voorts waren we aangenaam verrast dat via een oproep er tijdens de ALV er vrijwilligers en zelfs een bestuurslid zich hebben opgegeven. Om de vereniging met hand en span diensten bij te staan.

We gaan op zeer korte termijn samen met de betrokkene bekijken hoe we hier invulling aan gaan geven.

 

Namens de NHV de Voorn wensen wij ieder lid en hun familie fijne feestdagen en gezond en gelukkig en vooral een visrijk nieuwjaar.