Overdracht ledenadministratie naar Sportvisserij Nederland

De ledenadministratie neemt  een belangrijke en zeer arbeidsintensieve plek in binnen de vereniging. Het versturen van de acceptgiro’s, herinneringen en VISpassen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kost veel tijd, geld en energie. Daarom hebben we gekozen om Sportvisserij Nederland de administratie te laten uitvoeren.

De voordelen voor onze vereniging zijn:

 • Sportvisserij Nederland doet het grootste gedeelte van de ledenadministratie, een zeer arbeidsintensieve activiteit binnen de vereniging.
 • VISpassen worden rechtstreeks naar de leden verstuurd, geen verzendkosten en werk meer voor de vereniging.
 • Continuïteit en bereikbaarheid voor de leden, bijvoorbeeld bij ziekte en verhuizing.  Ledenadministrateur Sportvisserij Nederland is dagelijks per email en telefoon bereikbaar.
 • Meer tijd voor bestuursleden voor andere belangrijke verenigingszaken.
 • Het aantal leden met automatische incasso blijft groeien door actief machtigingen te verzamelen, hierdoor een stabiel ledenbestand.
 • Vereniging verdient geld aan de ledenservice, dit kan ingezet worden voor andere activiteiten.
 • Makkelijke kascontrole door de ‘Rapportage’ ledenservice in HSV Leden.
 • Altijd een actueel ledenbestand

Via MijnSportvisserij , de online service omgeving waarin je eenvoudig je gegevens kunt beheren,  kan je alles aanvragen en beheren zoals een duplicaat aanvragen als je je VISpas kwijt bent, de gratis MeeVIStoestemming aanvragen, Je voorkeur voor de papieren of digitale lijst van viswateren aangeven en er is voor overige vragen een contactformulier.

Nieuwe contributie 2022

De contributie is voor aankomend jaar 2022 gelijk gebleven, alleen de dameskorting is komen te vervallen.

  • VISpas standaard automatische incasso                                                                         € 54,00
  • VISpas standaard acceptgiro, IDEAL, overschrijving                                                       € 59,00
  • Extra VISpas* standaard automatische incasso                                                               € 33,75
  • Extra VISpas* standaard acceptgiro, IDEAL, overschrijving                                             € 38,75
  • JeugdVISpas standaard automatische incasso                                                                € 18,00
  • JeugdVISpas standaard acceptgiro, IDEAL, overschrijving                                              € 23,00
  • Senioren korting 65+                                                                                                 € 11,00
  • Nachtvispas vereniging                                                                                               €15

*Als NHV De Voorn niet je enige (hoofd)vereniging is maar je ook nog ergens anders lid bent.

Verenigingsboekje

De bestuurswissel heeft behoorlijk wat tijd en energie van de nieuwe bestuursleden gevergd. Ook hebben we onze prioriteit gelegd bij het bevisbaar maken en behouden van onze wateren, regelgeving en handhaving daarvan. Daardoor is het niet gelukt om op tijd ons nieuwe verenigingsboekje af te hebben zodat dit meegestuurd kon worden met de VISpas. Maar op onze geheel nieuwe website is de meest actuele regelgeving en looprecht terug te vinden per water. Voor het einde van het jaar hopen we wel een downloadbare versie op de site beschikbaar te hebben en een gedrukte versie bij de verkooppunten van onze vergunning, Café De Vink Ooij en Hertog Hengelsport in Nijmegen.

Algemene Ledenvergadering 2022

Gepland op 30 maart 2022 om 20.00 onder de dan geldende Corona regels. De locatie is nog niet bekend en hangt af van het aantal bezoekers, maar zal tijdig via de website en Facebook kenbaar worden gemaakt. Ook de agendapunten zullen op de website worden gepubliceerd. We hopen op een goede opkomst zodat we als nieuw bestuur samen met de leden de koers voor onze vereniging kunnen gaan bepalen. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal leden dat we kunnen verwachten vragen we u om het aanmeldingsformulier op onze site in te vullen.

https://www.nhvdevoorn.nl/index.php/evenementen-agenda/aanmelden-alv-2022

Nachtvispas/tentsticker

De tentsticker voor het verblijven in een schuilmiddel (tent) aan diverse wateren van onze vereniging gaat voor 2022 verdwijnen en wordt vervangen door een persoonlijke nachtvispas. Uitgebreide informatie hierover waarom we als bestuur deze keuze hebben gemaakt zal worden gegeven tijdens de algemenen leden vergadering (A.L.V.). Graag willen we tijdens de A.L.V. de prijs voor deze pas vaststellen samen met de aanwezige leden. U ontvangt dus geen tentsticker bij de VISpas dit jaar, maar u zal de verenigingnachtvispas apart moeten gaan bestellen via de website.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals eerder vermeld vindt u de meest actuele informatie op onze website: nhvdevoorn.nl

Groet Het Bestuur